Mnohí z nás sa počas pandémie pravdepodobne niekedy nudia. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení, obmedzenie spoločných stretnutí, cestovania a veľa ďalších aktivít, mnohým z nás k dobrej nálade nepridáva. Na prvý pohľad sa môže nuda zdať celkom triviálna. Ukázalo sa však, že nuda ovplyvňuje ľudí v mnohých ohľadoch. 

1. Impulzívnosť

Nuda prichádza s túžbou nájsť si uspokojivejšiu činnosť. To zvyšuje našu impulzívnosť a narúša našu pozornosť. Namiesto toho sa zameriavame na rozptýlenie, ako je konzumácia jedla alebo hra s mobilným telefónom.

Aj keď občasné rozptýlenie môže byť neškodné, chronická nuda zohráva úlohu v mnohých problémových prejavoch správania vrátane patologického hráčstvaužívania drog a nebezpečného riadenia vozidla. V súvislosti s pandémiou sa nuda ukazuje ako hlavný dôvod, prečo ľudia porušujú pandemické opatrenia.

2. Slabšie duševné zdravie

Je normálne, že sa každú chvíľu začnete nudiť. Častá alebo nevyriešená nuda je však dôvodom na obavy. Výskum ukazuje, že náchylnosť k nude predpovedá zlé duševné zdravie, ako sú depresie a úzkosti.

Ľudia, ktorí sa nudia, považujú život za menej zmysluplný. Je pravdepodobnejšie, že odídu zo školy, prestanú chodiť do práce alebo budú mať menej uspokojivé romantické vzťahy.

3. Agresivita

Nuda môže spôsobiť agresivitu. Vedci v jednom experimente predstavili írskym účastníkom príbeh o Angličanovi, ktorý údajne zbil iného Íra. Spýtali sa účastníkov experimentu, aký dlhý by mal byť trest odňatia slobody pre anglického páchateľa? Írski účastníci požadovali podstatne dlhšie tresty, ak by predtým pracovali na nudnej úlohe, v porovnaní s kontrolnou skupinou. Navyše zistili, že hodnotenie účastníkov nebolo také agresívne v prípade, keď bol páchateľ označený za Íra, čo naznačuje, že nuda spôsobuje nepriateľstvo voči členom iných skupín.

4. Hľadanie nových výziev

Ale nuda má aj svoje pozitívne stránky. Namiesto hľadania útechy v impulzívnom správaní alebo agresivite môže nuda spôsobiť, že ľudia vyhľadávajú nové situácie alebo výzvy.

Ľudia, ktorí sa ľahko nudia, môžu prejaviť väčšiu zvedavosť. V rámci experimentu v roku 2019 bola účastníkom ponúknutá možnosť pozrieť si fotografie, ktoré už videli, alebo fotografie, ktoré im neboli známe. Tí, ktorých to nudilo, dávali prednosť neznámym fotografiám, aj keď vedeli, že im tieto nové fotografie ukážu nepríjemné veci, ako napríklad šváby alebo špinavý riad.

5. Hľadanie zmyslu života

Možno jeden z najprekvapujúcejších aspektov nudy súvisí s hľadaním zmyslu života. Ľudia, ktorí sa cítia znudení, tvrdia, že ich život nie je zmysluplný.

Napríklad nuda spôsobuje, že ľudia sa silnejšie držia svojich ideológií. V jednom experimente účastníci, ktorí pracovali na nudnej úlohe kopírovania slov, hlásili extrémnejšie politické viery ako kontrolná skupina. Takéto extrémnejšie politické presvedčenie môže dať ľuďom zmysel života, v dobrom aj zlom.

Nudné aktivity tiež spôsobujú, že sa ľudia pozastavujú nad nostalgickými spomienkami. Nostalgia kombinuje pozitívne pocity, ako napríklad bezpečnosť, s negatívnymi, ako napríklad pocit straty. Dôležité je, že tieto nostalgické spomienky spôsobujú, že sa ľudia cítia viac v spojení s ostatnými, čo im pomáha nájsť väčší zmysel pre ich vlastné životy.

Nuda sa javí ako emocionálny stav, ktorý nás vedie k zmene nášho správania – či už ide o pozitívny alebo negatívny výsledok, závisí od jednotlivca a jeho situácie.

Share.

Comments are closed.