Znečistenie oceánov je veľmi rozšírené, neustále sa zhoršuje a predstavuje zjavné a súčasné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a pohodu. Rozsah tohto nebezpečenstva však nebol doteraz celkom objasnený. Nedávna vedecká štúdia poskytuje prvé komplexné hodnotenie vplyvov znečistenia oceánov na ľudské zdravie.

Znečistenie oceánu je komplexná zmes toxických kovov, plastov, priemyselných chemikálií, ropy, komunálnych a priemyselných odpadov, pesticídov, hnojív, farmaceutických chemikálií, odtokov z poľnohospodárstva a splaškov. Viac ako 80% pochádza z pozemných zdrojov a do oceánov sa dostáva cez rieky, odtoky, depozíciu z atmosféry – kde sú znečisťujúce látky prenášané vzduchom do oceánu dažďom a snehom – a priame skládky, napríklad znečistenie z čističiek odpadových vôd a vyhodený odpad. Znečistenie oceánov je najťažšie pri pobreží a najviac sa koncentruje pozdĺž pobrežia krajín s nízkym a stredným príjmom.

Znečistenie oceánov možno nájsť aj ďaleko za hranicami národných jurisdikcií v otvorených oceánoch, najhlbších oceánskych priekopách a na brehoch vzdialených ostrovov. Znečistenie oceánov nepozná hranice.

Najnebezpečnejšie znečistenie oceánov

Plastový odpad je najviditeľnejšou zložkou znečistenia oceánov. Ročne sa do morí dostane viac ako desať miliónov ton plastu. Väčšina z nich sa rozpadáva na mikroplastové častice a hromadí sa v pobrežných a hlbokomorských sedimentoch.

Niektoré veľké kúsky plávajú vo vode desaťročia a končia obrovskými koncentráciami, pri ktorých sa prúdy zbiehajú a cirkulujú.

Mikroplasty obsahujú viac toxických chemikálií, ktoré sa pridávajú do plastov, aby boli pružné, farebné, vodotesné alebo ohňovzdorné. Patria sem karcinogény, neurotoxíny a endokrinné disruptory – chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, vrodené chyby a zníženú plodnosť.

Tieto chemicky nabité častice vstupujú do potravinového reťazca a hromadia sa v rybách a mäkkýšoch. Keď ľudia jedia morské plody kontaminované týmito materiálmi, prijímame milióny mikroplastových častíc a množstvo chemikálií. Prakticky každý z nás má dnes v tele mikroplasty.

Ortuť je rozšírená v oceánoch a hlavným vinníkom je spaľovanie uhlia v domácnostiach a priemysle . Všetko uhlie obsahuje ortuť, a keď horí, ortuť sa odparuje, vstupuje do atmosféry a nakoniec sa vymyje do mora. Ďalším zdrojom je ťažba zlata, pretože ortuť sa používa na rozpúšťanie zlata z rudy.

Ortuť sa môže hromadiť na vysokej úrovni u dravých rýb, ako sú tuniak a mečúň, ktoré následne konzumujeme aj my. Znečistené ryby môžu byť obzvlášť nebezpečné, ak ich konzumujú budúce matky. Vystavenie ortuti deťom v maternici môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog, znížiť IQ a zvýšiť riziko autizmu, ADHD a iných porúch učenia. Expozícia ortuti u dospelých zvyšuje riziko srdcových chorôb a demencie.

Ropné znečisťujúce látky z ropných škvŕn ohrozujú morské mikroorganizmy, ktoré produkujú veľkú časť kyslíka na Zemi. Tieto priaznivé mikroorganizmy sú tiež ovplyvnené pomocou organických znečisťujúcich látok a ďalších chemických látok. Pri veľkom úniku ropy môže byť jeho dopad obrovský.

Znečistenie pobrežia priemyselným odpadom, odtokom z poľnohospodárstva, pesticídmi a splaškami zvyšuje frekvenciu škodlivých rias, známych ako červený príliv, hnedý príliv a zelený príliv. Vytvárajú silné neurotoxíny, ako je ciguatera a kyselina domoová, ktoré sa hromadia v rybách a mäkkýšoch. Po požití môžu tieto toxíny spôsobiť demenciu, amnéziu, ochrnutie alebo dokonca rýchlu smrť. Pri vdýchnutí môžu spôsobiť astmu.

Nebezpečné mikroorganizmy sú výsledkom kombinácie znečistenia pobrežia a otepľovania morí, čo podporuje ich šírenie. Škodlivé baktérie, ako sú napríklad druhy vibrio, ktoré sa nachádzajú v teplejších vodách a sú zodpovedné za vibriózu, potenciálne smrteľnú chorobu. Objavujú sa severnejšie a spôsobujú život ohrozujúce infekcie. K dispozícii je veľké riziko, že cholera, spôsobená Vibrio cholerae, by sa mohla rozšíriť do nových, doteraz nedotknutých oblastí.

Politická vôľa a vedecké dôkazy

Aj keď sú zistenia v tomto článku alarmujúce, dobrou správou je, že znečistenie oceánov, rovnako ako pri všetkých druhoch znečistenia, je možné kontrolovať a predchádzať im. Zákazy plastov na jedno použitie a lepšie triedenie odpadu môžu obmedziť znečistenie pri jeho zdroji, najmä plastovom odpade, na zemi aj na mori.

Niektoré vlády obmedzili ďalšie formy znečistenia zavedením stratégií kontroly založených na zákonoch, politikách, technológiách a cielenom presadzovaní. Napríklad USA od prijatia zákona o čistom ovzduší v roku 1970 znížili znečistenie ovzdušia o 70%. Zachránili tisíce životov.

Krajiny na celom svete v súčasnosti používajú rovnaké nástroje na kontrolu znečistenia oceánov. Námorný prístav v Bostone v Massachusetts a prístav Victoria v Hongkongu boli vyčistené. Ústia riek od amerického zálivu Chesapeake Bay po japonské vnútrozemské more Seto boli vyčistené. Obnovené sú niektoré koralové útesy, napríklad útesy na Americkej Samoy, kde došlo k ochrane a rýchlej reakcii v súvislosti s rôznymi hrozbami znečistenia.

Tieto úspechy podporili ekonomiku, zvýšili cestovný ruch, obnovili rybolov a zlepšili zdravie. Ukazujú, že je možná rozsiahla kontrola nad znečistením oceánov a ich výhody budú pretrvávať po celé storočia. 

Ochrana planéty je globálny problém a naša kolektívna zodpovednosť. Lídri, ktorí uznávajú závažnosť znečistenia oceánov, uznávajú jeho rastúce nebezpečenstvá, angažujú sa v občianskej spoločnosti a podnikajú odvážne opatrenia založené na dôkazoch, aby zastavili znečisťovanie pri zdroji. Budú nevyhnutní na zabránenie znečisťovaniu oceánov a ochranu nášho vlastného zdravia.

Share.

Comments are closed.