Ako iste vieme, koža ako orgán pokrývajúci ľudské telo, má nielen najdôležitejšiu ochrannú funkciu, ale je aj zmyslovým (senzorickým) orgánom hmatu. Obsahuje veľké množstvo buniek citlivých na dotyk, teplo, bolesť, tlak, či svrbenie…

Najnovší výskum Neosensory ukázal rýchlosť a presnosť, s akou sa ľudia, ktorí sú nepočujúci alebo nedoslýchaví, naučia rozumieť rôznym zvukom… prostredníctvom svojej kože.

Vedci skúmali, do akej miery sa nepočujúci a nedoslýchaví môžu naučiť rozpoznávať zvuky, ktoré sa algoritmicky prekladajú do časopriestorových vzorov vibrácií pôsobiacich na pokožku zápästia. Neurológ David Eagleman skonštruoval zariadenie s názvom Buzz v štýle Fitbit, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím zažiť zvukový svet prostredníctvom vibrácií.

David Eagleman, zdroj: Neosensory

David Eagleman je neurovedec na Stanfordskej univerzite v Kalifornii. Jeho výskum je publikovaný v najlepších časopisoch v odbore, vrátane Science and Nature. Okrem svojich výskumných a podnikateľských snáh je medzinárodne najpredávanejším autorom “The Brain” a jeho knihy sú preložené do 33 jazykov. Je tiež tvorcom a hostiteľom seriálu The Brain with David Eagleman nominovaného na cenu Emmy.

NeoSensory Buzz pomáha ľuďom na celom svete rozširovať svoje zmysly bez ohľadu na ich vek. Táto technológia môže zmeniť život aj mnohým deťom, ktoré majú nejaký sluchový problém – najmä tým (z rodín s nízkym príjmom), ktoré si nemôžu dovoliť drahé načúvacie prístroje a kochleárne implantáty.

zdroj: facebook David Eagleman

Share.

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'text' in /data/d/b/dbf1812d-1dab-4b8f-9af9-2d4077a77eb9/zizz.sk/web/wp-content/plugins/complianz-gdpr/integrations/plugins/amp.php on line 129