Správy

Nové pravidlá pre trhoviská, respirátory aj hranice od pondelka (22.3.)

Nové pravidlá pre trhoviská, respirátory aj hranice od pondelka (22.3.)

Biznis s čínskymi verziami respirátorov FFP2 označenými ako KN95 môže pokračovať. Nová vyhláška upravuje povolené verzie respirátorov, pravidlá pre trhoviská aj prechod cez hranice.

Zmeny, ktoré nás od pondelka čakajú:

Vyhláška k vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ostáva bez zmien, predlžuje sa však platnosť do 28.4.2021 .

Respirátory – špecifikácia vhodných respirátorov sa upravuje.
Od pondelka bude možné používať nie len respirátory FFP2, ale aj KN95, N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku. Medzi respirátory, na ktoré sa vzťahuje výnimka patria aj respirátory s označením “RFU 02.075”.
Deti v materských školách a obdobných zariadeniach nemusia nosiť respirátor. Ostatné podmienky prekrytia dýchacích ciest ostávajú nezmenené.

Povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozostupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska.

Stánky s jedlom, ktoré majú trvalé stanovište, môžu byť otvorené.

Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb môžu byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.

Otvoriť môžu všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19.

Výnimky z karantény dostanú po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí vstupujú na územie SR za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Prečítajte si tiež

Koniec Google je príležitosťou pre Bing

Našud

Pálime viac alkoholu, ako pred pandémiou

Našud

Chudoba v Británii

Našud