Biznis s čínskymi verziami respirátorov FFP2 označenými ako KN95 môže pokračovať. Nová vyhláška upravuje povolené verzie respirátorov, pravidlá pre trhoviská aj prechod cez hranice.

Zmeny, ktoré nás od pondelka čakajú:

Vyhláška k vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ostáva bez zmien, predlžuje sa však platnosť do 28.4.2021 .

Respirátory – špecifikácia vhodných respirátorov sa upravuje.
Od pondelka bude možné používať nie len respirátory FFP2, ale aj KN95, N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku. Medzi respirátory, na ktoré sa vzťahuje výnimka patria aj respirátory s označením “RFU 02.075”.
Deti v materských školách a obdobných zariadeniach nemusia nosiť respirátor. Ostatné podmienky prekrytia dýchacích ciest ostávajú nezmenené.

Povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozostupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska.

Stánky s jedlom, ktoré majú trvalé stanovište, môžu byť otvorené.

Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb môžu byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.

Otvoriť môžu všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19.

Výnimky z karantény dostanú po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí vstupujú na územie SR za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zdieľať.

Zanechať odpoveď