Najrozšírenejší je u nás britský variant, podľa aktuálnych informácii sa juhoafrickej mutácie nemusíme zatiaľ báť.
Podľa celoštátneho prieskumu rozšírenia variantov pandemického vírusu na Slovensku je až 97,3% testovaných pozitívnych vzoriek s britskou mutáciou.

Ide o štvrté kolo celoslovenského prieskumu, ktorý pomáha získavať dáta o šírení vírusu. Klinické vzorky sa vyšetrovali RT-PCR metódou.

„Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1704 vzoriek) z počtu 1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Český variant bol potvrdený v 0,9% (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5% (9 vzoriek). Bez bližšieho určenia bolo celkovo 1,3%, teda 23 vzoriek, uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.
„Vzorky bez bližšieho určenia variantu a vzorky s juhoafrickou mutáciou budú ešte podrobené sekvenovaniu, vysvetlil hlavný hygienik SR.

Na štvrtom celoslovenskom prieskume sa podieľali laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach, Komárne, Nitre, Žiline a Poprade. S diagnostikou vypomáhali aj laboratóriá v Likavke spoločnosti Unilabs Slovensko s.r.o.

Zdieľať.

Zanechať odpoveď